ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2017Β ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 2018Α

Ενημερώνουμε ότι οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Εξαμήνου Κατάρτισης 2017Β μπορούν να προσέλθουν στο ΙΕΚ, για να παραλάβουν τις συμβάσεις του, και όλοι οι εκπαιδευτές του  Εξαμήνου Κατάρτισης 2018Α, για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας τους. Οι ώρες λειτουργίας του ΙΕΚ είναι 9:00 – 15:00 καθημερινά μέχρι τις 31 Ιουλίου και από τις 16 έως τις 31 Αυγούστου.