ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΙΕΚ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

Καλούνται οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ εν όψει της υπογραφής της Σύμβασης να προσκομίσουν άμεσα στη Γραμματεία τη Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ. Ελλείψει δε αυτής, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο βεβαιώνει και αναγράφει τον αριθμό μητρώου ΕΟΠΠΕΠ, εφόσον ο εκπαιδευτής είναι πιστοποποιημένος.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Ο.Α.Σ.Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Δ.ΙΕΚ

Αγαπητοί σπουδαστές του ΙΕΚ Αχαρνών,

σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας έκδοσης προσωποποιημένων καρτών μειωμένου εισιτηρίου για την μετακίνηση των σπουδαστών των Δ.ΙΕΚ του νομού Αττικής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., υπογράφηκε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και τον Ο.Α.Σ.Α. η σύμβαση 01/2018. Η διαδικασία για την έκδοση για τους δικαιούχους οι οποiοι περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο excel, αυτών είναι ως ακολούθως:

•       Το ΙΕΚ δίνει στον σπουδαστή βεβαίωση σπουδών με την αναγραφή του αριθμού της παρούσας σύμβασης για να την προσκομίσει στο πλησιέστερο εκδοτήριο για την έκδοση της προσωποποιημένης «έξυπνης» κάρτας του.

•       Οι δικαιούχοι σπουδαστές πρέπει ακολούθως να γνωστοποιήσουν τον Αριθμό Κάρτας στο ΙΕΚ, προκειμένου να καταρτιστεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο ώστε να είναι δυνατή η επαναφόρτισή της στο μέλλον. Οι «έξυπνες» κάρτες μειωμένης μετακίνησης εκδίδονται από το σύνολο των εκδοτηρίων του Ομίλου Ο.Α.Σ.Α. (όπως αυτά αναγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.ATH.ENA Card.gr) με τη χρήση του «εντύπου προσωποποιημένης κάρτας», της φωτογραφίας του δικαιούχου και της βεβαίωσης σπουδών του ΙΕΚ.

Κατά τη διαδικασία έκδοσης καταχωρείται η ισχύς του δικαιώματος μετακίνησης και δεν πραγματοποιείται συναλλαγή/χρέωση της κάρτας, παρά μόνο αρχικοποίηση – προσωποποίηση.

Τέλος οι δικαιούχοι Σπουδαστές οφείλουν να γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητο να φυλάσσουν με δική τους ευθύνη το εκτυπωμένο «έντυπο προσωποποιημένης κάρτας» και να θυμούνται τον 8-ψήφιο αριθμό PIN που είχαν επιλέξει, καθώς σε περίπτωση απώλειας της Προσωποποιημένης Κάρτας, η αντικατάστασή της είναι εφικτή αποκλειστικά και μόνον με χρήση του. Σε διαφορετική περίπτωση, η έκδοση νέας κάρτας θα είναι εφικτή μετά τη λήξη ισχύος του δικαιώματος.

Για να δείτε τα ονόματα των δικαιούχων σπουδαστών μειωμένου εισιτηρίου του ΙΕΚ Αχαρνών πατήστε εδώ

Για να δείτε την σχετική απόφαση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ πατήστε εδώ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017Β

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για τη σύναψη της σύμβασης του εξαμήνου κατάρτισης 2017Β μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους μπορούν να κατεβάσουν τις σχετικές φόρμες (Δήλωση Ατομικών Στοιχείων και Υπεύθυνες Δηλώσεις) από την ιστοσελίδα μας στο λήμμα Έγγραφα Εκπαιδευτών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2017Β

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές και τους καταρτιζόμενους του ΙΕΚ Αχαρνών ότι οι εξετάσεις για το τρέχον εξάμηνο 2017Β θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 05/02 έως τη Δευτέρα 12/02/2018. Επισημαίνουμε ότι τα εργαστηριακά μαθήματα θα εξεταστούν στα εργαστήρια όπου πραγματοποιήθηκε και η διδασκαλία τους. Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017Β