Σας ενημερώνουμε ότι οι ειδικότητες του φθινοπωρινού εξαμήνου 2016Β θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 02-09-2016. Επίσης η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων καταρτιζομένων  θα ξεκινήσει την Δευτέρα 05-09-2016 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 12-09-2016 .
 
Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για νέα εγγραφή πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. 
 
 
Οι προτεινόμενες ειδικότητες A΄ εξαμήνου που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2016Β είναι οι ακόλουθες:
 
1) Βοηθός φαρμακείου
 
2)Βοηθός φυσικοθεραπευτή
 
3) Στέλεχος Ασφάλειας Προσώπων και Υποδομών
 
4) Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης
 
5) Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχoπλαστικής
 
6)Θρησκευτικός Τουρισμός και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων
 
7) Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας/Λουτροθεραπείας- spa
 
 
 Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν επίσης για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2016Β
είναι οι ακόλουθες:
 
1. Γ΄εξάμηνο
 
α)Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
β) Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ
γ)Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
δ)Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας- καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
 
 2. Δ΄εξάμηνο
 
α) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
β)Προπονητής Αθλημάτων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Την Πέμπτη 16/06/2016 θα πραγματοποιηθεί μάθημα στο ΙΕΚ Αχαρνών για τις παρακάτω ειδικότητες με ώρα έναρξης 14:45μμ:
α) Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης
β) Στελεχος Διατροφής και Διαιτολογίας
γ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Γ εξαμήνου
 
Για τις υπόλοιπες ειδικότητες δεν θα πραγματοποιηθεί μάθημα.
 
 
Την Τρίτη, 14/06/2016 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ μεταξύ 18:00μμ και 20:00μμ
 
 
Την Τρίτη 14/06/2016 δεν θα πραγματοποπιηθεί μάθημα για τις ειδικότητες:
α) Προπονητής Αθλημάτων
β) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Β εξαμήνου
γ) Δημοσιογρφίας συντακτών και Ρεπόρτερ
Για την ειδικότητα Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας Καλλωπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής ώρα έναρξης 17:15μμ
οι υπόλοιπες ειδικότητες θα λειτουργήσουν κανονικά σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα
 
Την Δευτέρα, 13/06/2016 δεν θα πραγματοποιηθεί μάθημα για τις ειδικότητες Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Δ΄εξαμήνου και Δημοσιογραφία, συντακτών και ρεπόρτερ.
Ώρα έναρξης για την ειδικότητα Προπονητής Αθλημάτων 16:15μμ
Οι υπόλοιπες ειδικότητες θα λειτουργήσουν κανονικά με ώρα έναρξης 14:45μμ 
 
 
 
Την Παρασκευή 10/06/2016 δεν θα πραγματοποιηθεί μάθημα στην ειδικότητα Τεχνικός ΑισθητικόςΠοδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής. Όλες οι ΄λλες ειδικότητες θα λειτουργήσουν σύμφων με το ανκοινωθέν πρόγραμμα.

Την Πέμπτη, 09/06/2016 δεν θα πργματοποιηθεί μάθημα για τις ειδικότητες Προπονητής Αθλημάτων και Τεχνικός Αισθητικός ποδολογίας Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής. Όλες οι άλλες ειδικότητες θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το ανακοινωθέν πρόγραμμα.

 
Σας ενημρώνουμε ότι την Δευτέρα 30/05/2016, για την ειδικότητα Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Δ΄εξαμήνου, θα πραγματοποιηθεί και 7η ώρα μαθήματος(αναπλήρωση) στο μάθημα Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχές λόγου
 
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 27/05/2016 οι ώρες έναρξης των μαθημάτων των ειδικοτήτων είναι οι ακόλουθες:
α) Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας- καλλωπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής: 17:15μμ
β) Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας: 15:30μμ
Η ώρα έναρξης των  υπόλοιπων ειδικοτήτων είναι 14:45μμ
 
 
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή, 22/04/2016  θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση στο μάθημα της Ψυχολογίας της ειδικότητας Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας. 'Ωρα έναρξης μαθήματος 14:45μμ.

Σας ενημερώνουμε ότι στις 15/04/2016, ημέρα Παρασκευή δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα Πρακτική Άσκηση στον 1ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Αχαρνών. Επίσης για τις καταρτιζόμενες που παρακολουθούν το παραπάνω μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί μάθημα ούτε στο Χώρο του ΙΕΚ την παραπάνω ημερομηνία. Το μάθημα θα αναπληρωθεί άμεσα.

Σας ενημερώνουμε ότι την Τεταρτη, 30/03/2016 θα πραγματοποιηθεί μάθημα  για όλες τις ειδικότητες με ώρα έναρξης 14:45μμ, ( εκτός των ειδικότητων Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης και Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Β εξαμήνου με  ώρα έναρξης 15:30μμ).
 
 
Επίσης όσοι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ, και ΕΠΛ της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων  θέλουν να υποβάλουν αίτηση κατάταξης για το Γ΄εξάμηνο σπουδών, να προσέλθουν στη γραμματεία του ΙΕΚ Αχαρνών έως και την Τετάρτη 16/03/2016 προκειμένου να ενταχθούν στο αντίστοιχο τμήμα.
 
 
 
Όσοι καταρτιζόμενοι δεν έχουν προσκομίσει τις γνωματεύσεις για μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία στην Γραμματεία του ΙΕΚ Αχαρνών προκειμένου να εξεταστούν προφορικά στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου 2015Β, να τις προσκομίσουν έως την Τετάρτη 02/03/2016.
 
Σας ενημερώνουμε ότι Δευτέρα, 29/02/2016 στο ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ τα μναθήματα θα πραγμτοποιηθούν ως εξής:
 
α)για τις ειδικότητες: τεχνικός κομμωτικής τέχνης, προπονητής αθληματων, στελεχος διατροφής και Διαιτολογίας, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Β΄καιΓ΄εξαμήνου- ώρα έναρξης 14:45μμ
β) Δημοσιογραφίας, συντακτών και Ρεπόρτερ- ώρα έναρξης 18:00μμ
 
για τις υπόλοιπες ειδικότητες δεν θα πραγματοποιηθεί μάθημα
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα στο ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ την Παρασκευή 26/02/2016 θα πραγματοποιηθούν ως εξής:
 
α) Βρεφοκομοι Α΄εξαμήνου - ώρα έναρξης 14:45μμ, μόνο η ομάδα της κ.Κυμπαρίδου( δεν θα πργματοποιηθεί μάθημα για τις υπόλοιπες καταρτιζόμενες)
β) Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας - ώρα έναρξης 15:30μμ
 γ) Βρεφοκομοι γ΄ εξαμήνου- Παιδικοί σταθμοί
ε) Προπονητες αθλημάτων- 14:45μμ
 
για τις  υπόλοιπες ειδικότητες δεν θα πραγματοποιηθεί μάθημα.
 
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα, 22/02/2016 θα λειτουργήσουν όλες οι ειδικότητες του ΙΕΚ Αχαρνών με ώρα έναρξης 14:45μμ
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή,  19/02/2016 όσον αφορά τα μαθήματα της ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Α΄εξαμήνου 
θα πραγματοποιηθούν στο ΙΕΚ Αχαρνών ως εξής:
α) για την ομάδα της κ. Κυμπαρίδου (οι καταρτιζόμενες του 1ου βρεφονηπιακού σταθμού)
ώρα έναρξης 14:45μμ
 
β) οι υπόλοιπες καταρτιζόμενες θα προσέλθουν για μάθημα στο ΙΕΚ Αχαρνών στις 17:15μμ

 

Στο ΙΕΚ Αχαρνών λειτουργεί γραφείο ευρέσεως εργασίας ( σύνταξη βιογραφικού- τεχνικές αναζήτησης εργασίας-εταιρίες που ζητούν μαθητευόμενους).
Την εποπτεία την έχει ο Διευθυντής του ΙΕΚ.

 
Το ΙΕΚ Αχαρνών ζητά να απασχολήσει δύο άτομα στην γρμματεία του ΙΕΚ για να πραγματοποιήσουν  την Πρακτική τους Άσκηση,  των  ειδικοτήτων Γραμματέας Διεύθυνσης και Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ή Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

 

Το ωράριο λειτουργείας των ΔΙΕΚ είναι 13:00 - 21:00.

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015Β ΤΟΥ  ΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ

1) Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης

2) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

3) Δημοσιογραφίας Συντακτών και  Reporter

4) Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας-καλλωπισμού Νυχιών & Ονυχοπλαστικής

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015

1. Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

  • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

 

2. Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

  • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

 


 Διοργάνωση Σεμιναρίου στο ΙΕΚ Αχαρνών σε συνεργασία με την ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ

Το ΙΕΚ Αχαρνών σε συνεργασία με το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ πρόκειται τον Σεπτέμβριο του 2015 να υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης για εκπαιδευτές στο πλαίσιο της Πράξης " Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών- ΑΠ 1,2" στην θεματική " Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και η Μέθοδος της Μαθητείας"

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνίστε με την γραμματεία του ΙΕΚ.