Η σύνθεση της Διοίκησης του Δ.Ι.Ε.Κ Αχαρνών την περίοδο που διανύουμε έχει ώς εξής:

Διευθυντής

Κάλιοσης Ευάγγελος

Υποδιευθυντές

Κανελλόπουλος Νίκος

Μούτσος Χρήστος

Μόνιμος Εκπαιδευτικός ΓΓΔΒΜΝΓ

Ακριτίδης Ιωάννης

                                                Αποσπασμένος εκπαιδευτικός με διοικητικά καθήκοντα

Βασιλάκος Νίκος