Εκπαιδευτές που πληρώνονται με ΤΠΥ
Εκπαιδευτές που πληρώνονται με ΙΚΑ
Εκπαιδευτές που πληρώνονται με ΤΛΥ
Δήλωση ατομικών στοιχείων Εκπαιδευτών ΙΕΚ 2017Β ΝΕΟ
Υπεύθυνη δήλωση Πλήρως Ασφαλισμένων ΝΕΟ
Υπεύθυνη δήλωση μη Πλήρως Ασφαλισμένων ΝΕΟ
Υπεύθυνη δήλωση Δημοσίων Υπαλλήλων ΝΕΟ
Υπεύθυνη δήλωση για ΤΠΥ που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν4387/2016
Υπεύθυνη δήλωση για ΤΠΥ που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν4387/2016

 

 


Έντυπο Θεμάτων Προόδου
Έντυπο θεμάτων τελικών εξετάσεων


Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Έντυπο Εκπαιδευτικών Επισκέψεων
Έντυπο Παραγγελίας Υλικών