ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π) απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές των Δ.ΙΕΚ να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών/Εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Μαΐου – Νοεμβρίου 2018. Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής, πατήστε εδώ