A+ R A-
My video

Διαδικασία Έναρξης και Ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης

 • Δικαιολογητικά - Έγκριση - Έναρξη

  Ο καταρτιζόμενος/η υποβάλλει στο ΙΕΚ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση - δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ
  • Βεβαίωση εργοδότη, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνοντας με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφοντας το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΔΩ.
  • βεβαίωση Απογραφής στο Μητρώο Ασφαλισμένων ΕΦΚΑ.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8, παρ.4, Ν. 1599/1986 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ.
  • Ο καταρτιζόμενος παραλαμβάνει από το ΙΕΚ την Απόφαση Έγκρισης Π.Α. και φροντίζει για την εκτύπωση του Βιβλίου Π.Α. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Π.Α. ΕΔΩ
 • Η Πρακτική Άσκηση στον Εργοδότη

  Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

  Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος και ο φορέας συμπληρώνουν καθημερινά και ανελλιπώς το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο παρέχεται στους καταρτιζόμενους από το ΙΕΚ μαζί με την παράδοση της απόφασης έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης.

   

 • Λήξη Πρακτικής Άσκησης

  Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης - νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης βεβαιώνει ότι o καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Π.Α. στην ανωτέρω επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΛΗΞΗΣ ΕΔΩ.

  Την ίδια μέρα με την λήξη της Π.Α., ο καταρτιζόμενος παραδίδει στο ΙΕΚ:

  - το Βιβλίο Π.Α., συμπληρωμένο, με υπογραφή και σφραγίδα του εργοδότη

  - τη «Βεβαίωση Παρουσίας ή Λήξης Πρακτικής Άσκησης» του Εργοδότη

  και το ΙΕΚ εκδίδει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ), με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, εκτός από την Π.Α. η φοίτηση και στα τέσσερα εξάμηνα της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

 • Ασφάλιση κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

  Τα Ι.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητά της

 • Απαλλαγή από Π.Α.

  Υπάρχει η δυνατότητα μερικής ή ολικής απαλλαγής από την Π.Α. Συγκεκριμένα:

  Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.

  Δικαιολογητικά Απαλλαγής από Π.Α.

  Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).

  Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.

  Βεβαίωση Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.

  Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).

 • Π.Α. εκτός Νομού και Διακοπή Π.Α.

  Αν η πρακτική διεξαχθεί σε άλλο νομό, συντονιστής της πρακτικής ορίζεται το πλησιέστερο ΙΕΚ. Ο πρακτικά ασκούμενος λαμβάνει την απόφαση έγκρισης πρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ του, ωστόσο τον έλεγχο του βιβλίου καθώς και την διακοπή/λήξη της πρακτικής, τα υπογράφει και τα σφραγίζει το ΙΕΚ εποπτείας. Κανένα βιβλίο πρακτικής δε επιστρέφεται στο Δ.ΙΕΚ φοίτησης αν δεν είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον συντονιστή.

  Αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρακτικά ασκούμενος διακόψει την πρακτική του, πρέπει να ενημερώσει άμεσα το ΙΕΚ και να προσκομίσει το βιβλίο πρακτικής, μερικώς συμπληρωμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη και την Βεβαίωση Παρουσίας  με τις ώρες που έχουν πραγματοποιηθεί. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΔΩ.

   

 • Γενικές Επισημάνσεις για την Π.Α.

  Ο εργοδότης δεν υποχρεούται σε καταβολή κάποιας μορφής αποζημίωσης προς τον καταρτιζόμενο. Αυτό επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.
  Σε περίπτωση απουσίας, ο καταρτιζόμενος ειδοποιεί την ίδια μέρα τον εργοδότη και το ΙΕΚ εποπτείας.
  Σε περίπτωση διακοπής της Π.Α. για οποιαδήποτε αιτία ο καταρτιζόμενος οφείλει να ενημερώσει αυθημερόν το ΙΕΚ εποπτείας.
  Το ωράριο απασχόλησης είναι το ωράριο της επιχείρησης, από 6 έως 8 ώρες ημερησίως, 5 ημέρες την εβδομάδα εκτός Κυριακής και βραδινής απασχόλησης.
  Οι ασκούμενοι κατά το χρόνο της Π.Α. δεν μπορούν να απουσιάζουν περισσότερες από 15 εργάσιμες ημέρες.
  Η πρακτική άσκηση αρχίζει κάθε 1η ή 15η του μήνα και τελειώνει με τη συμπλήρωση 960 ωρών.
  Στην περίπτωση ελέγχου από το Υπουργείο Εργασίας ο καταρτιζόμενος δηλώνει ότι βρίσκεται στο χώρο πραγματοποιώντας Π.Α.
  Η πρακτική άσκηση είναι και μια διαδικασία πιθανής ένταξης των ασκούμενων στην επιχείρηση ως εργαζομένων και η σωστή ολοκλήρωσή της εξαρτάται και από τους ίδιους.
  Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια της Π.Α. ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. μόνο για την περίπτωση ατυχήματος, που οφείλεται στην άσκησή τους.
  Η Π.Α. είναι πλέον υποχρεωτική για την έκδοση ΒΕΚ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).

 • Νομοθεσία Π.Α.