ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές του ΙΕΚ να προσέλθουν στη Γραμματεία, για να υπογράψουν τις συμβάσεις καθώς και να συμπληρώσουν τα νέα έντυπα υπεύθυνων δηλώσεων και δήλωσης ατομικών στοιχείων για το εξάμηνο 2018Α. Επίσης πρέπει να προσκομίσουν εκτυπωμένα από το μητρώο του taxisnet τα προσωπικά τους στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ.

Τα νέα έντυπα οι ενδιαφερόμενοι θα τα βρουν στο λήμμα της ιστοσελίδας «Έγγραφα» – «Έγγραφα Εκπαιδευτών».