ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές, που σύμφωνα με τα οριζόμενα από την υπ’ αρ. 5697/336/02-08-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχουν δηλώσει στην αίτησή τους το ΔΙΕΚ Αχαρνών ως πρώτη τους επιλογή, ότι μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του ΙΕΚ για να υποβάλουν το φάκελο των δικαιολογητικών τους από την Παρασκευή 17/08/2018 έως την Τρίτη 28/08/2018, από 11:00΄ έως 14:00΄.